Vår teknologi

För att möta energisystemets utmaningar utvecklar Pumped Hydro en ny teknologi för att resurseffektivt lagra energi då det finns ett överskott, för att sedan kunna utnyttja den när behovet är större eller när det uppstår en bristsituation.

Lösningarna innehåller såväl teknik för förnybar energilagring som IT-system baserade på Artificiell Intelligens (AI) för optimering av hur den tillgängliga energin ska utnyttjas på bästa sätt. Pumped Hydro Storages mål är att bli en ledande internationell leverantör av nya kostnadseffektiva pumpkraftverk samt av SmartGrid- och optimeringstjänster för pump- och vattenkraftverk.

Elmarknadens funktion kräver konstant balans mellan produktion och konsumtion, men svårigheterna att uppnå balans ökar i takt med införandet av förnyelsebar energi som sol- och vindkraft.

Så lagrar vi energi i våra pumpkraftverk

1. Överskottsenergi i elnätet används för att pumpa vattnet upp till reservoaren.

2. När det senare uppstår en energibrist slussas vattnet tillbaka genom turbinen som då skickar ut energi till elnätet.